Roczne archiwum: 2014

Relacja z obchodów 50 lecia szkolnictwa specjalnego w Hajnówce oraz I Międzynarodowego Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych

W dniach 24-25.10.2014 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość 50-lecia szkolnictwa specjalnego w powiecie hajnowskim połączona z I Międzynarodowym Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta RP, Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski, Mikołaj Kamyszyk – Konsul Republiki Białoruś, Włodzimierz Pietroczuk – Starosta Hajnowski; Andrzej Skiepko – Wicestarosta Hajnowski, Maria Owerczuk – sekretarz Powiatu Hajnowskiego, Olga Rygorowicz – Wójt Gminy Hajnówka, Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówki, ks.Michał Niegierewicz i ks.Józef Poskrobko. pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Andrzej Korolczuk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, jak również wójtowie, dyrektorzy placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych i socjalnych oraz prezesi organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, współpracujących z SOSW w Hajnówce, byli pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dyrektorami Czesławą Dziedzik i Ireną Zin, uczniowie SOSW i rodzice. W sumie w uroczystości 50-lecia szkolnictwa specjalnego i I Międzynarodowym Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych wzięło udział 140 osób.

Na akademię zostali zaproszeni prelegenci, którzy wygłosili ciekawe, ważne i skłaniające do refleksji wykłady oraz opowiedzieli o działalności swoich placówek, ośrodków i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. W piątek wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego dr Radosława Piotrowicza z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, natomiast sobotnią konferencję otworzył wykład dr Gażyny Kwaśniewskiej z Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiedzą i doświadczeniem z zakresu edukacji, terapii, rehabilitacji, opieki i wychowania oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną podzielili się: Ewa Kowalewska, dyrektor Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, między innymi Jadwiga Marzjan, Jacek Zalewski, Norbert Krzykawski, Karol Włodarczyk i Łukasz Owczarek. O działalności hajnowskich placówek opowiedzieli: pani Zenaida Kiendyś – dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia oraz Michał Bajko – kierownik Warsztatów Zajęciowych. Specjalnymi gośćmi uroczystości byli dyrektorzy Centrów Korekcyjno-Rozwijającego Kształcenia i Rehabilitacji z Białorusi wraz z pracownikami – pani Tatiana Żuk z Brześcia, Natalia Sadowska z Kamieńca oraz przedstawiciele Wspomagającej Szkoły z Buczemla – panie Ina Zajac i Ludmiła Dubina.

Realizacja działań w/w przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Pomocą rzeczową wsparli nas: prezes PSS „Społem” w Hajnówce – pani Mieczysława Bogdanowicz – fundując okazały, oryginalnie ozdobiony na tę okoliczność tort oraz Piekarnia Rogale z Narewki przekazując wyroby piekarnicze. Rejestracji całego zdarzenia dokonali: Zakład Fotograficzny Foto-Studio Zbigniew Dzwonkowski, Telewizja Kablowa Hajnówka oraz Piotr Iwaniuk.

I Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych ma dać początek cyklicznym corocznym międzynarodowym konferencjom osób opiekujących się, prowadzących terapie i działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Będziemy dążyć do tego, by nasz Ośrodek stał się w przyszłości Centrum Międzynarodowej Współpracy Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych, miejscem spotkań oraz wymiany życiowych i zawodowych doświadczeń związanych z opieką i terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, dyrektorowi Rościsławowi Kuncewiczowi za użyczenie sali kolumnowej w Hajnowskim Domu Kultury, wolontariuszom Liceum z DNJB – Magdzie Gawryluk i Bartkowi Wasilukowi za poprowadzenie uroczystości  oraz wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

                                                                     Pracownicy SOSW w Hajnówce
Zarząd Fundacji KAJA

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Białowieski Park Narodowy już po raz kolejny zorganizował  Konkurs Ekozespołów. Tegoroczny konkurs przebiega pod hasłem: „;Region Puszczy Białowieskiej – naszą małą ojczyzną” i skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i szkolnych ośrodków wychowawczych. W ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami tworzącymi ekozespoły realizują w swoich placówkach działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz poszanowania zasobów Ziemi, a w
szczególności Puszczy Białowieskiej, upowszechniają swoje działania wśród społeczności placówki, rodziców, społeczności lokalnej oraz przesyłają sprawozdanie z realizacji programu na adres Białowieskiego Parku  Narodowego.

Wychowawcy klas Przysposabiających do Pracy Pani Dorota Frankowska – Sajewicz i Maria Oniszczuk przystąpiły do konkursu i aktywnie realizują swój plan. Promując zdrowy styl życia w naszej małej ojczyźnie promujemy zdrowy styl życia …a więc ” NIE   PAL – STOKROTNIE PROSZĘ”.

W szkolnym konkursie na plakat promujący modę na niepalenie  nasz zespół zdobył II miejsce i cenną nagrodę ufundowaną przez SANEPID. Przystąpiliśmy również w ramach działań Ekozespołów  do dokarmiania ptaków zimą. Cdn.

Dorota Frankowska – Sajewicz i Maria Oniszczuk

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

 

 

 

 

 

Spektakl Dziób w Dziób

6 listopada 2014 r. nasz Ośrodek przystąpił do ogólnopolskiego projektu „Internetowy Teatr dla szkół”. Jest to projekt realizowany przez TVP.

Internetowy Teatr TVP dla szkół to nowatorska telewizyjna inicjatywa wykorzystująca nowoczesną technologię, jako sposób dotarcia ze sztuką do masowej młodej widowni. Zaproponowany repertuar obejmie nie tylko kanon lektur szkolnych, ale też adaptacje teatralne arcydzieł literuty polskiej i światowej, spełniającej funkcje edukacyjne.
W dniu 6 listopada 2014 uczniowie naszej szkoły oglądali spektakl „Dziób w dziób”.

Dziób w dziób” to współczesny dramat sięgający do tradycji bajki zwierzęcej. Opowieść rozgrywa się w przestrzeni jednego z miejskich blokowisk pomiędzy zaślepioną pragnieniem władzy subkulturą gołębi i ich chęcią dominacji na podwórku, kotem, który jest odwiecznym wrogiem ptaków i wróblem poszukującym swojej wspólnoty. Paradoksalnie to wróbel, czyli ten najmniejszy i najwrażliwszy, ratuje gołębie z opresji i uczy ptaki, czym jest prawda, przyjaźń, oddanie i honor. Bajka Maliny Prześlugi prezentuje wyraźne typy i modele więzi międzyludzkich oraz mechanizmy rządzące grupą. Wskazuje na wartości, jakie niesie ze sobą Inność i zagrożenia płynące z postaw wobec niego wrogich i agresywnych.  Mimo że dramat nie ma konstrukcji klasycznej komedii, utrzymany jest w nastroju komediowym. Dzieje się to przede wszystkim dzięki wartkiemu językowi.

Uczniowie oglądali przedstawienie z dużym zaiteresowaniem, zgodnie stwierdzili, że chętnie wezmą udział w kolejnym spektaktlu.

Julita Kuczewska

Spotkanie w Pogotowiu Ratunkowym

W dniach 15.16.10.2014 uczniowie naszego Ośrodka odwiedzili Pogotowie Ratunkowe w Hajnówce. Celem wizyty było zapoznanie się z pracą ratowników medycznych oraz dyspozytora przyjmujacego zgłoszenia do wypadków. Dzięki uprzejmości pracowników pogotowia uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem karetki, nowoczesnym sprzętem medycznym ratującym życie. Dowiedzieliśmy się także w jaki sposób wzywać pomoc, pod jaki numer należy dzwonić (112,albo 999) i co najważniejsze, jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego ( trzeba się przedstawić, powiedzieć, ile ma się lat, gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebujemy pomocy).

Julita Kuczewska

Spotkanie w Pogotowiu Ratunkowym

Spotkanie w Pogotowiu Ratunkowym

Spotkanie w Pogotowiu Ratunkowym

Spotkanie w Pogotowiu Ratunkowym

Spotkanie w Pogotowiu Ratunkowym

Spotkanie w Pogotowiu Ratunkowym

Spotkanie w Pogotowiu Ratunkowym

Spotkanie w Pogotowiu Ratunkowym

Spotkanie w Pogotowiu Ratunkowym