Roczne archiwum: 2015

Informacja o realizacji projektu „Integracja poprzez edukację w przestrzeni miejskiej – GRA MIEJSKA”

W październiku 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce zrealizowano projekt pn: „Integracja poprzez edukację w przestrzeni miejskiej – GRA MIEJSKA w ramach zadania publicznego: „Popularyzowanie i wspieranie różnych form aktywności i twórczości osób z niepełnosprawnością”. Projekt realizowano przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

„Gra miejska” jest pierwszą tego rodzaju imprezą integracyjną zorganizowaną w  powiecie hajnowskim i pierwszą integrującą w taki sposób uczniów szkół specjalnych z województwa podlaskiego.

Projekt przebiegał dwuetapowo:

  • Pierwszy etap obejmował 8 warsztatów edukacyjnych na terenie SOSW w Hajnówce. Młodzież uczyła się posługiwania planem miasta, poznała funkcje pełnione przez poszczególne placówki użyteczności publicznej znajdujące się w Hajnówce oraz odszukiwała je z wykorzystaniem aplikacji „google map” bezpośrednio w terenie. Uczestnicy projektu, posługując się aparatami cyfrowymi, tabletem oraz planami miasta wspólnie opracowali trasę wędrówki po Hajnówce i przygotowali konkurencje, jakie czekały na trasie na koleżanki i kolegów z innych placówek. Opracowano również „Śpiewniki integracyjne”, które wykorzystano do wspólnego śpiewania przy ognisku.
  • Drugi etap przedsięwzięcia odbył się 29 października 2015 r. Była to GRA MIEJSKA – wędrówka po przestrzeni publicznej miasta Hajnówka 8-osobowych zespołów uczniów z 5 placówek szkolnictwa specjalnego z terenu województwa podlaskiego: SOSW w Sokółce, Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 z Białegostoku, Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach oraz SOSW w Hajnówce, zakończonego ogniskiem integracyjnym. Na ognisku nie zabrakło zabaw sportowych i  prezentacji talentów muzycznych z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych śpiewników. Wszyscy uczestnicy zostali  nagrodzeni medalami i poczęstunkiem.

Impreza integracyjna przyczyniła się do popularyzacji gry miejskiej jako atrakcyjnej formy aktywnego spędzania wolnego czasu osób z niepełnosprawnością. Dzięki wspólnym zajęciom edukacyjnym i sportowym młodzież miała możliwość doskonalenia umiejętności pracy w zespole, co stworzyło okazję do kształtowania prawidłowych postaw społecznych i rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów. Natomiast spotkanie nauczycieli i terapeutów z różnych placówek zajmujących się edukacją, rehabilitacją i terapią osób z niepełnosprawnością intelektualną posłużyło  wymianie  doświadczeń w pracy pedagogicznej.

W przygotowaniu znajduje się wystawa zdjęć z projektu w holu SOSW w Hajnówce.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy plik Open Office

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 – rzut pomieszczeń budynku mieszkalnego

Załącznik nr 6 – rzut pomieszczeń budynku gospodarczego

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

II Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych

Przedsięwzięcie objęte honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty

PFRONlogo_PKOSOSW-Logologo_powiat_hajnowskiFundacja KAJA

Realizowane przy wsparciu finansowym PFRON

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce serdecznie zaprasza osoby zainteresowane tematyką edukacji i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem na II Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się w dniach 3-4 XII 2015r. w Hajnowskim Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 2

Warunkiem uczestnictwa w II Forum jest zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w II Forum oraz przysłanie karty zgłoszenia na adres: forum2015@sosw.hajnowka.pl

Wysyłając kartę zgłoszenia jesteście Państwo zobowiązani do przestrzegania zasad uczestnictwa w II Forum. Program, zasady uczestnictwa, informacja o prelegentach  oraz karta zgłoszenia znajduje się w załącznikach:

Zał. nr 1 – Zasady uczestnictwa w II Forum
Zał. nr 2 – Program II Forum
Zał. nr 3 – Prelegenci II Forum

Zał. nr 4 – Karta zgłoszenia na II Forum

SERDECZNIE ZAPRASZAMY