Roczne archiwum: 2018

Podziękowanie

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce serdecznie dziękuje Open Education Group Sp. z o.o. w Białymstoku za zorganizowanie dwóm grupom nauczycieli w dniach od 2 do 8 lipca 2017r. oraz od 29 października do 4 listopada 2017r., wyjazdu do Portugalii w ramach realizacji projektu „AKTYWNI ZAANGAŻOWANI – mobilności ponadnarodowe osób pracujących z młodzieżą”.

W załącznikach znajdują się raporty dotyczące doświadczeń oraz nabytych kompetencji, przygotowane przez uczestników wyjazdu.

Załączniki:

Hajnówka-grupa-I

Hajnówka-grupa-II