Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 

Jak co roku we wrześniu uczniowie SOSW w Hajnówce wybierali Samorząd Uczniowski.

Początek wyborów stanowiła debata podczas której kandydaci na przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali swój program wyborczy. Następnie odbyły się wybory. Uczniowie otrzymali karty do głosowania na których zaznaczali swojego kandydata.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów ogłoszono wyniki wyborów:

Przewodnicząca – Weronika Leśko

V-ce przewodnicząca – Natalia Kardasz

Skarbnik – Mateusz Bartos