Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

 
12 X 2016 r. odbyły się wybory do zarządu SU. Każdy uczeń otrzymał jedną kartę wyborczą i mógł zagłosować tylko na jedną osobę. Wybór był trudny. Zgłosiło się wielu kandydatów. Nad prawidłowością głosowania czuwała Komisja Wyborcza. Wyniki są już znane. Zostaną ogłoszone podczas obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Zwycięzcom gratulujmy a pozostałym dziękujemy za czystą walkę.