Archiwa tagu: otwarcie

OFICJALNE OTWARCIE SPECJALNEGO O¦RODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W HAJNÓWCE

W piątek 19 października 2012r. odbyło się uroczyste otwarcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce.

Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się od symbolicznego rozwiązania wstęgi przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP Ministra Jacka Michałowskiego, Wojewodę Podlaskiego Macieja Żywno, Starostę Hajnowskiego Włodzimierza Pietroczuka oraz dyrektor Ośrodka Lucynę Wawreszuk. Następnie wszyscy zaproszeni goście zwiedzili Ośrodek, po którym oprowadzali pracujący w nim nauczyciele. Zwiedzający obejrzeli sale terapeutyczne, m.in. Salę Doświadczania Świata i salę rehabilitacyjną, pracownię plastyczną i gospodarstwa domowego, a także oddziały klasowe i gabinety specjalistyczne do terapii logopedycznej, komunikacji alternatywnej i rewalidacji. Goście dowiedzieli się również o całodobowej opiece nad dziećmi i młodzież± z powiatu hajnowskiego oraz o organizacji zajęć w szkole oraz internacie. Dużą niespodziankę sprawił nam zespół POZYTYV z Bielska Podlaskiego, który zaśpiewał Mnogaja Lieta (100 lat) wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego Ośrodka.

Druga część uroczystości odbyła się w Hajnowskim Domu Kultury. Uczniowie Ośrodka rozpoczęli ją częścią artystyczną przedstawiając montaż słowno-muzyczny oraz spektakl „Sztuka bez granic II”. Następnie wszystkich gości oficjalnie przywitał Starosta Powiatu Hajnowskiego Włodzimierz Pietroczuk. Kolejnym punktem programu było wystąpienie pani Danuty Roli-koordynator projektu, która przedstawiła przebieg i najważniejsze założenia projektu p.n. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Prezentacji działalności nowo powstałego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonała dyrektor placówki pani Lucyna Wawreszuk. Głos zabrali również zaproszeni na tę uroczystość goście z Polski i Białorusi, w tym m.in. Minister Jacek Michałowski, Tatiana Żuk, Natalia Sadowska z Obwodowego i Terytorialnego Centrum Korekcyjno-Rehabilitacyjnego Kształcenia i Rehabilitacji w Brześciu i Kamieńcu, Irena Zin-była dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, Jarosław Grygoruk -sekretarz Urzędu Miasta Hajnówka oraz Jacek Zalewski ze Stowarzyszenia „Dobra Wola”. Występujący goście w swoich wystąpieniach gratulowali Starostwu Powiatowemu w Hajnówce rezultatu zrealizowanego przedsięwzięcia, a uczniom i ich nauczycielom życzyli efektywnej nauki i pracy w nowym budynku oraz dalszego pomyślnego rozwoju. Na zakończenie uroczystości z polsko-białoruskim repertuarem wystąpił Zespół Tańca Ludowego „ Przepiórka” oraz Studio Piosenki Estradowej z Hajnowskiego Domu Kultury.

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce serdecznie dziękuj± wszystkim pomysłodawcom i wykonawcom za zrealizowanie tego niezwykle potrzebnego w naszym powiecie przedsięwzięcia. Marzyliśmy o nim od wielu lat, wierząc, że „Wielkie czyny powstają z wielkich marzeń”… nasze się spełniły, za co serdecznie i gorąco dziękujemy. Teraz my zrobimy wszystko, by w Ośrodku znaleźli fachową pomoc najbardziej potrzebujący, by świat ludzi niepełnosprawnych intelektualnie nabierał wymiarów normalności…