Archiwa tagu: Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych wraz z usyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.”

W/w postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania