Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce poszukuje nauczycieli

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce poszukuje nauczycieli przedmiotów:

1. Technika-1godz.

2. Muzyka-1godz.

3. Historia-4 godz.

4. Fizyka-2 godz.

5. Edukacja dla bezpieczeństwa-1 godz.

6. Wiedza o społeczeństwie-2 godz.

oraz nauczycieli:

7. Bibliotekarz-2 godz.

8. Psycholog kliniczny.

Wymagane wykształcenie:

1. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania techniki w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

2. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania muzyki w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania muzyki w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

3. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania historii w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania historii w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

4. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania fizyki w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania fizyki w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

5. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

6. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

7. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie bibliotekarstwa, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie bibliotekarstwa oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

8. Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończone studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz przygotowanie pedagogiczne.

Oferowane stanowiska nauczycieli przedmiotów dotyczą pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Hajnówce, w klasach łączonych Szkoły Podstawowej Specjalnej, w większości z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a także z umiarkowaną i znaczną.

Praca psychologa klinicznego dotyczy oddziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z dziećmi od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomocy psychologicznej uczniom SOSW.