Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce zawiesza funkcjonowanie Ośrodka do dnia 26 kwietnia 2020r.

Zgodnie z § 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce zawiesza funkcjonowanie Ośrodka
do dnia 26 kwietnia 2020r.