Projekt „Światło jest w nas – parada lampionów”

Projekt „Światło jest w nas – parada lampionów” realizowany jest w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Kultura Wrażliwa finansowany przez PFRON.

Projekt ma charakter kulturalny, społeczny i edukacyjny. Tworzy przestrzeń do promocji działań artystycznych OZN i promowania ich działań jako pełnoprawnych artystów uczestników wydarzeń kulturalnych. Projekt obejmuje przeprowadzenie cyklu włączających warsztatów artystycznych, stworzenie projektów i wykonanie lampionów i kostiumów oraz stworzenie i prezentacje spektaklu teatralnego w formie parady plenerowej. Zawiera też działania wykonania sesji fotograficznej i nagrania video i umieszczenie efektów działań na fb i YT.

Celem projektu jest:

Stworzenie nowego poziomu kontaktów równouprawnionych w przestrzeni sztuki dla wszystkich środowisk w tym OZN, na tych samych wspólnych zasadach.

Prezentacja dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych realizowana w cyklu działań właczających i interaktywnych zakończonych pokazami plenerowych parad teatralnych.

Aktywizacja i rehabilitacja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych poprzez teatroterapię – warsztaty włączające, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

Projekt umożliwia prezentację dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie). Bazuje na teatroterapii i stoworzeniu parady plenowej oraz wykonaniu rekwizytów – lampionów i kostiumów w cyklu działań włączających o charakterze interaktywnym.

Projekt integruje środowisko artystów i osób niepełnosprawnych.