Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021

Po półrocznej przerwie w bezpośrednim kontakcie z Wami, w tym kilkumiesięcznej, innej niż zawsze edukacji, wróciliśmy do stacjonarnego nauczania.

Uczymy się nowych zasad, procedur postępowania, regulaminów, a jednocześnie poznajemy Wasze/Nasze Dzieci od nowa. Cieszymy się bardzo, że możemy zobaczyć Je przy nas, pracować i uczyć jak kiedyś.

Ośrodek wraca do długo oczekiwanego, tętniącego życiem działania. Aby nasza aktywność spełniła oczekiwania wszystkich tego potrzebujących, musimy w pełni sprostać niżej wymienionym zasadom, procedurom i regulaminom.

Szanowni Rodzice

Zwracamy się z prośbą o bieżące informowanie nas wychowawców o wszelkich problemach zdrowotnych Waszych Dzieci, mogących mieć wpływ na zdrowie innych uczniów czy pracowników Ośrodka.

Jeśli Wasze dziecko któregoś dnia nie przyjdzie do szkoły, to proszę poinformować nas jak najszybciej sms-em, jaki jest tego powód. Każdy powrót dziecka do szkoły, nawet po jednodniowej nieobecności, wymaga poinformowania wychowawcy na piśmie, że dziecko jest zdrowe. Taką informację można będzie przekazać sms-em, a w dniu powrotu dziecka do szkoły trzeba będzie wypełnić i dostarczyć do wychowawcy odpowiedni druk, po który trzeba będzie zgłosić się do sekretariatu Ośrodka.

Szanowni Rodzice

Zapoznajcie sie z najbardziej aktualnym regulaminem:

REGULAMIN FUNCJONOWANIA

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

W HAJNÓWCE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

1. Do Ośrodka uczęszczają uczniowie wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych tj. katar, kaszel, gorączka, ból brzucha, duszności i innych mogących świadczyć o objawach koronawirusa.

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zgłaszania faktu przebywania na kwarantannie każdego domownika mieszkającego z uczniem.

3. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki.

4. Wchodzenie uczniów do Ośrodka na zajęcia lekcyjne odbywa się w trzech turach:

I tura – do godz.7.50

II tura – od godz. 7.50 do 8.00

III tura – po godz. 8.00

Pierwsza grupa dzieci przychodzi tak, żeby o 7.50 móc wejść na to piętro, na którym znajduje się klasa, w której zaczynają zajęcia.

Druga grupa dzieci wchodzi do Ośrodka o 7.50 tak, żeby wejść na swoje piętro między 7.50 a 8.00.

Trzecia grupa, to dzieci przyjeżdżające spoza Hajnówki i inne, które z różnych powodów zawsze rozpoczynały naukę później.

5. Uczniowie samodzielni, wchodzą do Ośrodka bez rodziców/opiekunów, dezynfekują ręce, przebierają się w szatni i kierują się na pietro, na którym rozpoczynają zajęcia.

6. Uczniowie wymagający pomocy przy samoobsłudze, wchodzący do Ośrodka z rodzicami/opiekunami, najpierw dezynfekują ręce, przebierają się w szatni, następnie obsługa Ośrodka odprowadza dziecko na pietro, na którym rozpoczynają się zajęcia dzieci.

7. Do szkoły uczniowie niesamodzielni są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek infekcję czy przeziębienie.

8. Każda osoba wchodząca do Ośrodka (nie dotyczy uczniów) zabezpiecza twarz maseczką oraz dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym.

9. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych wymienionych w punkcie 1, rodzic/opiekun prawny, powiadamiany jest telefonicznie i zobowiązany do jak natychmiastowego odebrania ucznia.

10. Po przebytej chorobie, uczeń może uczestniczyć w zajęciach, po dostarczeniu od lekarza zaświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach lub po dostarczeniu od rodziców/opiekunów dziecka wypełnonego oświadczenia pobranego w sekretariacie Ośrodka.

11. Przedmioty znajdujące się w salach Ośrodka, wykorzystywane do zajęć, są dezynfekowane, a sale wietrzone po każdych zajęciach.

12. Czystość na terenie Ośrodka utrzymana jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.