V EDYCJA OGÓNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Konkurs skierowany było do dzieci szkół podstawowych z całej Polski. Najważniejszą nagrodę Grand Prix zdobył Eryk Kostecki, jury było pod wrażeniem jego pracy, która została okrzyknięta najładniejszą ze wszystkich V edycji, opiekunem art. była p. Kamila Muśko-Parfieniuk.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje OPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ.

Siatkarz - konkurs plastyczny
Siatkarz – konkurs plastyczny