I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. PORTRET organizowanego przez ZespóŁPlacówek Wychowawczych w Sieradzu wpłynęło 3814 prac plastycznychz całego kraju. Wśród tych prac sa takie, które szczególnie ujęły jurorów. Tymoteusz Masalski zdobył I miejsce, opiekunem art. ucznia była p. Kamila Muśko-Parfieniuk.

portret