MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

Na XIV edycje Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ Inne spojrzenie” wpłynęło łącznie 3269 prac z samej Polski oraz z 19 innych państw ((Bułgarii, Kambodży, Rosji, Białorusi, Słowacji, Rumunii, Estonii, Kazachstanu, Indonezji, Litwy, Łotwy, Słowenii, Ukrainy, Czech, Tajlandii,Chin, Republiki Południowej Afryki,Chorwacji, Węgier). Dnia 13kwietnia 2016r. jury złożone z artystów plastyków dokonało oceny prac konkursowych w kategorii 17­19 lat przyznano 8 równorzędnych nagród i 8 równorzędnych wyróżnień. Rafał Wroczyński otrzymał wyróżnienie, pracę przygotowała pod kierunkiem p.Kamili Muśko­Parfieniuk. GRATULACJE!!!