PROJEKT „LEKCJA TOLERANCJI”

W czerwcu w trzech hajnowskich szkołach został zrealizowany projekt sfinansowany przez Burmistrza Miasta Hajnówka p.n. „Lekcja tolerancji”. Skierowany był do uczniów klas czwartych Zespołów Szkół nr 1, 2 i 3. Uczestnicy projektu zapoznali się z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz talentami i umiejętnościami osób niepełnosprawnych. Uczniowie zobaczyli również w jaki sposób porozumiewają się osoby niepełnosprawne mające problemy z komunikacją werbalną oraz jakie urządzenia ułatwiają im komunikowanie się z innymi ( Bigmack, GoTalk, książka komunikacyjna, tablet).Największe zainteresowanie wzbudziły jednak zabawy współodczuwające, w czasie których dzieci mogły doświadczyć na sobie, jak różne dysfunkcje i ograniczenia mogą komplikować i utrudniać naukę oraz proste czynności dnia codziennego.

Na koniec zajęć wszyscy uczniowie dostali pamiątkowe znaczki z logo SOSW w Hajnówce i nazwą projektu , w którym wzięły udział oraz dyplomy.