Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce otrzymał dofinasowanie w ramach projektu „Aktywna integracja bez barier”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce otrzymał dofinasowanie w kwocie 10.872 zł na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej. Działania odbywają się w ramach projektu IOM finansowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki.

W ramach projektu „Aktywna integracja bez barier” w okresie od marca 2024 do maja 2024 planowane są następujące działania:

Marzec 2024

1.Rozpoczęcie realizacji projektu – działanie nr 1- Integracyjne zabawy edukacyjne dla rodziców i uczniów SOSW w Hajnówce – „Rodzina z kodowaniem za pan brat”
Miejsce: Hajnówka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, ul. 3 Maja 27

Kwiecień 2024

1.Działanie nr 2 – Kreatywne animacje” dla uczniów Ośrodka w Hajnówce oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.
Miejsce: Hajnówka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, ul. 3 Maja 27

2.Działanie nr 3 – Gra miejska HAJNÓWKA MOIM DOMEM” dla uczniów Ośrodka oraz podopiecznych zaprzyjaźnionych placówek terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (WTZ, ŚDS).
Miejsce: teren miasta Hajnówka

Projekt: „Aktywni w edukacji ponadnarodowej”

Projekt: „Aktywni w edukacji ponadnarodowej”
o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114474
realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach programu Erasmus +

Cel: kursy i szkolenia zagraniczne kadry edukacji szkolnej Kwota dofinansowania 195 576,68 zł
Czas trwania projektu: 18.12.2023-17.06.2025

Opis:
W ramach projektu 14 nauczycieli/ek wyjedzie na zagraniczne kursy językowe lub metodyczne.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej
2. Zwiększenie jakości nauczania poprzez wdrożenie nowych metod oraz podniesienie wyników w nauczaniu.
3. Nawiązanie współpracy międzynarodowej z m.in. trzema organizacjami zagranicznymi oraz trzema wolontariuszami EKS.
4. Podniesienie motywacji nauczycieli/ek i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

WRZESIEŃ

W miesiącu wrześniu 2023 roku uczniowie rozpoczęli zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego. Na początku zostały omówione zasady obowiązujące w szkolnej kuchni, przypomniano obsługę urządzeń znajdujących się w pracowni oraz jak dbać o porządek. W klasach IV-VIII U z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym uczniowie przygotowali tosty z szynką i serem. Codziennie od poniedziałku do piątku uczniowie mieszkający w internacie przygotowywali śniadania i kolacje. Dodatkowo sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości był codziennie wykorzystywany przy wydawaniu obiadów. 

PAŹDZIERNIK

 W miesiącu październiku uczniowie klas IV-VIII U z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym na zajęciach rozwijających kreatywność przygotowali spaghetti. Pod okiem nauczyciela uczeń z klasy VIII AU z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z autyzmem przygotował domową pizzę i frytki z batatów. Codziennie od poniedziałku do piątku uczniowie mieszkający w internacie przygotowywali śniadania i kolacje. Dodatkowo sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości był codziennie wykorzystywany przy wydawaniu obiadów. 

LISTOPAD

W miesiącu październiku uczniowie klas IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym na zajęciach rozwijających kreatywność przygotowali galaretki z owocami oraz gofry z bitą śmietaną. Pod okiem nauczyciela uczeń z klasy VIII AU z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z autyzmem zrobił naleśniki i ciasteczka jaglane z kokosem. Codziennie od poniedziałku do piątku uczniowie mieszkający w internacie przygotowywali śniadania i kolacje. Dodatkowo sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości był codziennie wykorzystywany przy wydawaniu obiadów. 

GRUDZIEŃ

Miesiąc grudzień upłynął na wykonaniu pierniczków w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Uczniowie mieszkający w internacie wykonali natomiast  ozdoby bożonarodzeniowe przy użyciu drukarki 3D. Codziennie od poniedziałku do piątku uczniowie mieszkający w internacie przygotowywali śniadania i kolacje. Dodatkowo sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości był codziennie wykorzystywany przy wydawaniu obiadów. 

STYCZEŃ

W miesiącu styczniu uczeń z klasy VIII AU przygotował wytrawne patyczki z ciasta francuskiego. Codziennie od poniedziałku do piątku uczniowie mieszkający w internacie przygotowywali śniadania i kolacje. Dodatkowo sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości był codziennie wykorzystywany przy wydawaniu obiadów.