PROJEKT “LEKCJA TOLERANCJI”

W czerwcu w trzech hajnowskich szkołach został zrealizowany projekt sfinansowany przez Burmistrza Miasta Hajnówka p.n. „Lekcja tolerancji”. Skierowany był do uczniów klas czwartych Zespołów Szkół nr 1, 2 i 3. Uczestnicy projektu zapoznali się z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz talentami i umiejętnościami osób niepełnosprawnych. Uczniowie zobaczyli również w jaki sposób porozumiewają się osoby niepełnosprawne mające problemy z komunikacją werbalną oraz jakie urządzenia ułatwiają im komunikowanie się z innymi ( Bigmack, GoTalk, książka komunikacyjna, tablet).Największe zainteresowanie wzbudziły jednak zabawy współodczuwające, w czasie których dzieci mogły doświadczyć na sobie, jak różne dysfunkcje i ograniczenia mogą komplikować i utrudniać naukę oraz proste czynności dnia codziennego.

Na koniec zajęć wszyscy uczniowie dostali pamiątkowe znaczki z logo SOSW w Hajnówce i nazwą projektu , w którym wzięły udział oraz dyplomy.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128958-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Hajnówka
Obiekt będący przedmiotem wykonania zlokalizowany jest w zespole budynków w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21 na działce nr geod. 1315/5, obejmuje w swym zakresie wyłącznie budynek gospodarczy oraz wykonanie podłączenia CO, wod-kan, instalacji…
Termin składania ofert: 2016-06-17

Numer ogłoszenia: 136072 – 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128958 – 2016 data 20.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, Ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 6796960, fax. 85 6796960.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
  • W ogłoszeniu jest: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 25 Sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno być: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 27 Sekretariat..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 25 Sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 27 Sekretariat..

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Kwiat dziełem doskonałym - Konkurs plastyczny
Kwiat dziełem doskonałym – Konkurs plastyczny

„KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM”

Na konkurs wpłynęlo prawie 2000 prac z całej Polski, jury oceniło je w 7 kategoriach wiekowych. Uczennica naszego Ośrodka Weronika Leśko otrzymała wyróznienie, prace wykonala pod kierunkiem p. Kamili Musko Parfieniuk. Gratulujemy!!!