Roczne archiwum: 2016

Wigilijne kolędowanie w SOSW 2016r.

http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852094008226283.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852094078226276.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852093591559658.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852093571559660.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852094394892911.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852094348226249.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852094294892921.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852094258226258.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852094188226265.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852093644892986.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852093704892980.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852093761559641.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852093794892971.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852093851559632.jpg
http://www.sosw.hajnowka.pl/wp-content/uploads/2017/01/facebook_photo_852093948226289-e1484232159872.jpg

Informacja o organizacji kursu zarządzania oświatą.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że istnieje możliwość zorganizowania w Hajnówce kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
Kurs może być zorganizowany w przypadku zebrania około 20 kandydatów. Koszt kursu oscylować będzie w granicach 1300,00 zł
W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych uczestnictwem
w ww. kursie prosimy o zgłaszanie się do dnia 30 września 2016 r.

Zgłoszenia można dokonać: osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce pokój nr 9 (parter) bądź telefonicznie
– tel. 85 682 48 36.

Ogłoszenie o zamówieniu

Hajnówka: Adaptacja budynku gospodarczego na warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21.
Numer ogłoszenia: 136655 – 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załączniki do pobrania:

Zal1-formularz-ofertowy

Zal2-Oświadczenie

Zal3-wykaz-robót

Zal4-Wzór umowy

Zal5-podwykonawcy

Zal6-grupa-kapitałowa

Zal 7 Dokumenty techniczne