Wczesne wspomaganie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce zaprasza rodziców do korzystania z oferty wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do momentu podjęcia nauki szkolnej. W ramach zajęć proponujemy indywidualną i grupową pracę z dzieckiem i jego rodziną na podstawie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania w zakresie:

1. Rozwoju motorycznego.
2. Stymulacji polisensorycznej.
3. Rozwoju mowy i języka.
4. Orientacji i poruszania się w przestrzeni.
5. Usprawniania widzenia i słuchu.
6. Umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.
7. Komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi.

Do pracy z dziećmi i rodzicami zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów:

1. Logopedów, neurologopedów, surdologopedów.
2. Pedagogów i oligofrenopedagogów.
3. Fizjoterapeutów, rehabilitantów.
4. Psychologów.
5. Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Z wykorzystaniem specjalnego sprzętu stosujemy wieloprofilowe wspomaganie:
1. Metodą Vojty.
2. Metodą N.D.T Bobath.
3. Metodą CH Knillów.
4. Metodą Weroniki Sherborne.
5. Metodą Integracji Sensorycznej.
6. Metodą audytywno-werbalną.
7. Metodą Gruszczyk-Kolczyńskiej.
8. Metodą czytania symultaniczno-sekwencyjną.
9. Metodą Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej.
10. Metodą wielozmysłowej stymulacji w Sali Doświadczania Świata.

Osoby zainteresowane bezpłatną pomocą wieloprofilowego wczesnego wspomagania prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Ośrodka w celu złożenia wniosku. Podstawą przyjęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Materiały dla rodziców
spotkanie z psychologiem
spotkanie z pedagogiem
spotkanie z fizjoterapeutą
Spotkanie z logopedą I
Spotkanie z logopedą II

Dokumenty do pobrania
Wniosek o przyjęcie na wczesne wspomaganie rozwoju


Nasze zajęcia:

 

 

Dodaj komentarz