KALENDARIUM

Kalendarz dni świątecznych, feryjnych i dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych* w roku szkolnym 2015/2016

Wrzesień 2015

Wszystkie dni pracujące

Paźdzernik 2015

16 X (piątek) – dodatkowy dzień wolny od zajęć* ze względu na organizację pracy Ośrodka: Dzień Nauczyciela będący dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie dniem pracujacym.

Listopad 2015

11 XI (środa) – Święto Niepodległości

Grudzień 2015

4 XII (piątek) – dodatkowy dzień wolny od zajęć* ze względu na organizację II Międzynarodowego Forum Opiekunów i Terapetów Osób Niepełnosprawnych

23 (środa) – 31 XII (czwartek) – ferie świąteczne, w tym Święta Bożego Narodzenia

Styczeń 2016

1 I (piątek) – Nowy Rok

4 I (poniedziałek) i 5 I (wtorek) – dodatkowe dni wolne od zajęć* ze względu na organizację pracy Ośrodka

6 I (środa) – Święto Trzech Króli

7 I (czwartek) i 8 I (piątek) – dodatkowe dni wolne od zajęć* – święta prawosławne Bożego Narodzenia

25 I (poniedziałek) – 31 I (niedziela) – ferie zimowe

Luty 2016

1II (poniedziałek) – 7 II (niedziela) – ferie zimowe

Marzec 2016

24 III (czwartek) – 29 III (wtorek) – ferie świąteczne, w tym Wielkanoc

Kwiecień 2016

Wszystkie dni pracujące, w tym:

5 IV – sprawdzian klas VI

18,19,20 IV – egzaminy gimnazjalne

Maj 2016

2 V (poniedziałek) – dodatkowy dzień wolny od zajęć* – Wielkanoc prawosławna

3 V (wtorek) – Święto Konstytucji 3Maja

26 V (czwartek) – Boże Ciało

27 V (piatek) – dodatkowy dzień wolny od zajęć* ze względu na organizację pracy Ośrodka

Czerwiec 2016

Wszystkie dni pracujące.

24 VI (piątek) – uroczyste zakończenie roku szkolnego (-:

*Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w § 5 ust.2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami)