KALENDARIUM

Kalendarz dni świątecznych, feryjnych i dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

wrzesień 2017

04 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych

październik 2017

30*, 31* ¹

¹wyjazd nauczycieli do Portugalii

listopad 2017

01 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

grudzień 2017

15 ² dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

²IV Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów-*dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego;

25 -12-20117 r.  — 01-01-2018 r  przerwa świąteczna  

styczeń 2018

08 *

22-01-2018 r.— 04-02-2018 r. ferie zimowe

luty 2018

22-01-2018 r.— 04-02-2018 r. ferie zimowe

marzec 2018

29-03-2018 r.— 3-04-2018 r. przerwa świąteczna 

kwiecień 2018

09 3

3 dzień wolny – do odpracowania

30*

maj 2018

02*, 04*

31 Boże Ciało

czerwiec 2018

01 *

24 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

*dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego;