Archiwa kategorii: Aktualności

Projekt „Światło jest w nas – parada lampionów”

Projekt „Światło jest w nas – parada lampionów” realizowany jest w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Kultura Wrażliwa finansowany przez PFRON.

Projekt ma charakter kulturalny, społeczny i edukacyjny. Tworzy przestrzeń do promocji działań artystycznych OZN i promowania ich działań jako pełnoprawnych artystów uczestników wydarzeń kulturalnych. Projekt obejmuje przeprowadzenie cyklu włączających warsztatów artystycznych, stworzenie projektów i wykonanie lampionów i kostiumów oraz stworzenie i prezentacje spektaklu teatralnego w formie parady plenerowej. Zawiera też działania wykonania sesji fotograficznej i nagrania video i umieszczenie efektów działań na fb i YT.

Celem projektu jest:

Stworzenie nowego poziomu kontaktów równouprawnionych w przestrzeni sztuki dla wszystkich środowisk w tym OZN, na tych samych wspólnych zasadach.

Prezentacja dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych realizowana w cyklu działań właczających i interaktywnych zakończonych pokazami plenerowych parad teatralnych.

Aktywizacja i rehabilitacja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych poprzez teatroterapię – warsztaty włączające, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

Projekt umożliwia prezentację dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie). Bazuje na teatroterapii i stoworzeniu parady plenowej oraz wykonaniu rekwizytów – lampionów i kostiumów w cyklu działań włączających o charakterze interaktywnym.

Projekt integruje środowisko artystów i osób niepełnosprawnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce otrzymał dofinasowanie w ramach projektu „Aktywna integracja bez barier”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce otrzymał dofinasowanie w kwocie 10.872 zł na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej. Działania odbywają się w ramach projektu IOM finansowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki.

W ramach projektu „Aktywna integracja bez barier” w okresie od marca 2024 do maja 2024 planowane są następujące działania:

Marzec 2024

1.Rozpoczęcie realizacji projektu – działanie nr 1- Integracyjne zabawy edukacyjne dla rodziców i uczniów SOSW w Hajnówce – „Rodzina z kodowaniem za pan brat”
Miejsce: Hajnówka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, ul. 3 Maja 27

Kwiecień 2024

1.Działanie nr 2 – Kreatywne animacje” dla uczniów Ośrodka w Hajnówce oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.
Miejsce: Hajnówka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, ul. 3 Maja 27

2.Działanie nr 3 – Gra miejska HAJNÓWKA MOIM DOMEM” dla uczniów Ośrodka oraz podopiecznych zaprzyjaźnionych placówek terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (WTZ, ŚDS).
Miejsce: teren miasta Hajnówka

Projekt: „Aktywni w edukacji ponadnarodowej”

Projekt: „Aktywni w edukacji ponadnarodowej”
o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114474
realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach programu Erasmus +

Cel: kursy i szkolenia zagraniczne kadry edukacji szkolnej Kwota dofinansowania 195 576,68 zł
Czas trwania projektu: 18.12.2023-17.06.2025

Opis:
W ramach projektu 14 nauczycieli/ek wyjedzie na zagraniczne kursy językowe lub metodyczne.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej
2. Zwiększenie jakości nauczania poprzez wdrożenie nowych metod oraz podniesienie wyników w nauczaniu.
3. Nawiązanie współpracy międzynarodowej z m.in. trzema organizacjami zagranicznymi oraz trzema wolontariuszami EKS.
4. Podniesienie motywacji nauczycieli/ek i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.