Rada Rodziców

Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt
Zachęcamy również do udziału w zebraniach Rady Rodziców.

Kontakt:
e­mail: radarodzicowsosw@wp.pl

facebook:  www.facebook.com/groups/1755739528053345/

 

W roku szkolnym 2017/2018 składka na Radę Rodziców wynosi 20, 30 lub 40 zł.

Pieniądze można wpłacać bezpośrednio do wychowawcy klasy lub na konto Rady Rodziców w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka.

Bank pocztowy 69 1320 1104 3038 3393 2000 0001

Załączniki do pobrania:

Regulamin Rady Rodziców SOSW w Hajnówce
Regulamin Komisji Rewizyjnej

Skład Rady Rodziców:

  • Przewodniczący Rady Rodziców:  Artur Borys
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:  Krystyna Skiepko – Wasiak
  • Sekretarz:  Szymon Kulesza
  • Skarbnik:  Joanna Kotowicz