Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

  • Joanna Kotowicz– Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Elżbieta Nikitiuk– Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
  • Anna Nwokeji– Sekretarz
  • Krystyna Wasiak– Skarbnik

W roku szkolnym 2022/2023 składka na Radę Rodziców wynosi nie mniej niż 35 zł.
Pieniądze można wpłacać bezpośrednio do wychowawcy klasy lub w sekretariacie Ośrodka.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt.
Zachęcamy również do udziału w zebraniach Rady Rodziców.

Kontakt:
e­mail: radarodzicowsosw@wp.pl

facebook:  www.facebook.com/groups/1755739528053345/

Załączniki do pobrania:
Regulamin Rady Rodziców SOSW w Hajnówce
Regulamin Komisji Rewizyjnej