Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

  • Joanna Kotowicz – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Barbara Wróblewska – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
  •  Krystyna  Wasiak– Sekretarz
  • Emilia Lorenc – Skarbnik

W roku szkolnym 2021/2022 składka na Radę Rodziców wynosi nie mniej niż 30 zł.
Pieniądze można wpłacać bezpośrednio do wychowawcy klasy lub w sekretariacie Ośrodka.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt.
Zachęcamy również do udziału w zebraniach Rady Rodziców.

Kontakt:
e­mail: radarodzicowsosw@wp.pl

facebook:  www.facebook.com/groups/1755739528053345/

Załączniki do pobrania:
Regulamin Rady Rodziców SOSW w Hajnówce
Regulamin Komisji Rewizyjnej