Rada Rodziców

Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt
Zachęcamy również do udziału w zebraniach Rady Rodziców.

Kontakt:
e­mail: radarodzicowsosw@wp.pl

W roku szkolnym 2014/2015 składka na Radę Rodziców wynosi 20, 30 lub 40 zł.

Pieniądze można wpłacać bezpośrednio do wychowawcy klasy lub na konto Rady Rodziców w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka.

Bank pocztowy 69 1320 1104 3038 3393 2000 0001

Załączniki do pobrania:

Regulamin Rady Rodziców SOSW w Hajnówce
Regulamin Komisji Rewizyjnej

Skład Rady Rodziców:

  • Przewodniczący Rady Rodziców: Artur Borys
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Krystyna Skiepko – Wasiak
  • Sekretarz: Barbara Wróblewska
  • Skarbnik: Marzena Korch
  • Komisja Rewizyjna: Czesława Berent, Nina Dawidowska, Agnieszka Ziajka