Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

Lucyna Wawreszuk– oligofrenopedagog, Dyrektor SOSW w Hajnówce

 1. Aneta Aleksiejuk – oligofrenopedagog, nauczyciel języka niemieckiego,
  Wicedyrektor SOSW w Hajnówce
 2. Anna Artemiuk – oligofrenopedagog, logopeda, rehabilitant ruchowy
 3. Artur Drużba – oligofrenopedagog, wychowawca klasy III Gimnazjum uczniów ze spektrum autyzmu
 4. Ewa Dziedzik-Borys – oligofrenopedagog, bibliotekarz, nauczyciel historii, wychowawczyni klasy V-VII Szkoły Podstawowej
 5. Dorota FrankowskaSajewicz – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, opiekun Warsztatów Treningowych, dogoterapeuta, wychowawczyni klasy I-III Przysposabiającej do Pracy
 6. Emilia Godlewska – oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 7. Justyna Iwaniuk – oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta metodą NDT-Bobath oraz Vojty, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 8. Grażyna Jałoza – oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, neurologopeda
 9. Andrzej Jarzęcki – oligofrenopedagog, wychowawca w internacie, społeczny inspektor ds. obrony cywilnej
 10. Elżbieta Kilp – oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, przyrody, biologii i chemii
 11. Jarosław Kisielewski – oligofrenopedagog, arteterapeuta – plastyka, muzyka, wychowawca klasy I-III Przysposabiającej do Pracy dla uczniów ze spektrum autyzmu
 12. Krystyna Kiślak – oligofrenopedagog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego, wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel osób ze spektrum autyzmu
 13. Krzysztof Kobus – oligofrenopedagog, wychowawca i społeczny kierownik internatu
 14. Julita Kuczewska- oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta i koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, nauczyciel Montessori, wychowawczyni klasy I-II Szkoły Podstawowej,
 15. Jolanta Kulpa Krzycka – nauczyciel religii
 16. Ewa Leoniuk – oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, trener TUS, wychowawczyni klasy I-II Szkoły Podstawowej,
 17. Agnieszka Łapicz – oligofrenopedagog, wychowawczyni klasy II Przysposabiającej do Pracy
 18. Agnieszka Łęczycka- oligofrenopedagog, rehabilitant ruchowy, nauczyciel wychowania fizycznego, geografii i chemii
 19. Edyta Olechno – psycholog kliniczny
 20. Maria Panasiuk – pomoc nauczyciela
 21. Kamila Muśko-Parfieniuk – oligofrenopedagog, rewalidator, dogoterapeuta, nauczyciel plastyki, techniki, zajęć artystycznych i fizyki, wychowawczyni klasy III Gimnazjum
 22. Anna Pietroczuk – oligofrenopedagog, choreoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, trener TUS i TZA, wychowawczyni klasy V-VIII Szkoły Podstawowej
 23. Piotr Pietroczuk – oligofrenopedagog, prowadzi zajęcia z zastosowaniem analizy zachowania, opiekun sekcji sportowej, wychowawca klasy IV Szkoły Podstawowej dla uczniów ze spektrum autyzmu
 24. Aleksandra Puchacz –psycholog, oligofrenopedagog – urlop
 25. Anetta Sadowska – oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki, wychowawczyni klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej
 26. Urszula Sawicka – oligofrenopedagog, pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 27. Elżbieta Sterlingow– oligofrenopedagog, nauczyciel religii
 28. Anna Marta Świtalska – Świć– oligofrenopedagog, arteterapeuta, wychowawczyni w internacie
 29. Angelika Wakulińska– pomoc nauczyciela.
 30. Justyna Wawreszuk– pomoc nauczyciela
 31. Katarzyna Wawreszuk– oligofrenopedagog, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz edukacji uczniów autystycznych, prowadzi zajęcia z zakresu AAC (Alternatywnych Metod Komunikacji), wychowawczyni klasy II Szkoły Podstawowej
 32. Urszula Wereszczyńska– oligofrenopedagog, terapeuta TUS, wychowawczyni w internacie, społeczny inspektor pracy
 33. Adam Zin– oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy