Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

Lucyna Wawreszuk– oligofrenopedagog, Dyrektor SOSW w Hajnówce.

 1. Aneta Aleksiejuk – oligofrenopedagog, nauczyciel języka niemieckiego, terapeuta TUS.
 2. Anna Artemiuk – oligofrenopedagog, logopeda, rehabilitant ruchowy, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta Integracji Sensorycznej.
 3. Artur Drużba – oligofrenopedagog, wychowawca klasy II Przysposabiającej do Pracy uczniów ze spektrum autyzmu.
 4. Ewa Dziedzik-Borys – oligofrenopedagog, bibliotekarz, nauczyciel historii, wychowawczyni klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej.
 5. Dorota FrankowskaSajewicz – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, opiekun Warsztatów Treningowych, dogoterapeuta, wychowawczyni klasy I-III Przysposabiającej do Pracy.
 6. Justyna Iwaniuk – oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta metodą NDT-Bobath oraz Vojty, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 7. Grażyna Jałoza – oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 8. Andrzej Jarzęcki – oligofrenopedagog, wychowawca w internacie, społeczny inspektor ds. obrony cywilnej.
 9. Elżbieta Kilp – oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, przyrody, biologii i chemii.
 10. Jarosław Kisielewski – oligofrenopedagog, arteterapeuta – plastyka, muzyka, wychowawca klasy IV-VI Szkoły Podstawowej.
 11. Krystyna Kiślak – oligofrenopedagog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 12. Krzysztof Kobus – oligofrenopedagog, społeczny kierownik internatu.
 13. Julita Kuczewska- oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta i koordynator wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel Montessori, wychowawczyni klasy I-III Szkoły Podstawowej.
 14. Jolanta Kulpa Krzycka – nauczyciel religii.
 15. Ewa Leoniuk – oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, trener TUS, tyflopedagog, wychowawczyni klasy III Szkoły Podstawowej.
 16. Agnieszka Łapicz – oligofrenopedagog, opiekun zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 17. Agnieszka Łęczycka- oligofrenopedagog, rehabilitant ruchowy, nauczyciel wychowania fizycznego i geografii.
 18. Edyta Olechno – psycholog kliniczny.
 19. Kamila Muśko-Parfieniuk – oligofrenopedagog, rewalidator, dogoterapeuta, nauczyciel zajęć artystycznych.
 20. Anna Pietroczuk – oligofrenopedagog, choreoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, trener TUS i TZA, wychowawczyni klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej.
 21. Piotr Pietroczuk – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny PLTB (nr licencji 269/T/2020), opiekun sekcji sportowej, wychowawca klasy V Szkoły Podstawowej dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 22. Aleksandra Puchacz –psycholog, oligofrenopedagog.
 23. Anetta Sadowska – oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki, wychowawczyni klasy V-VIII Szkoły Podstawowej.
 24. Urszula Sawicka – oligofrenopedagog, pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 25. Anna Marta Świtalska – Świć– oligofrenopedagog, arteterapeuta, wychowawczyni w internacie.
 26. Angelika Rokita– pomoc nauczyciela.
 27. Katarzyna Wawreszuk– oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji uczniów autystycznych, prowadzi zajęcia z zakresu AAC (Alternatywnych Metod Komunikacji), wychowawczyni klasy III Szkoły Podstawowej
 28. Urszula Wereszczyńska– oligofrenopedagog, terapeuta TUS, wychowawczyni w internacie, społeczny inspektor pracy.
 29. Magdalena Zabrocka– oligofrenopedagog, nauczyciel religii.
 30. Adam Zin– oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy.