Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

Lucyna Wawreszuk– oligofrenopedagog, Dyrektor SOSW w Hajnówce.

 1. Aneta Aleksiejuk – oligofrenopedagog, nauczyciel języka niemieckiego, terapeuta TUS.
 2. Anna Artemiuk – oligofrenopedagog, logopeda, rehabilitant ruchowy.
 3. Artur Drużba – oligofrenopedagog, wychowawca klasy I Przysposabiającej do Pracy uczniów ze spektrum autyzmu.
 4. Ewa Dziedzik-Borys – oligofrenopedagog, bibliotekarz, nauczyciel historii, wychowawczyni klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej.
 5. Dorota FrankowskaSajewicz – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, opiekun Warsztatów Treningowych, dogoterapeuta, wychowawczyni klasy I-III Przysposabiającej do Pracy.
 6. Emilia Godlewska – oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 7. Justyna Iwaniuk – oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta metodą NDT-Bobath oraz Vojty, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 8. Grażyna Jałoza – oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, neurologopeda.
 9. Andrzej Jarzęcki – oligofrenopedagog, wychowawca w internacie, społeczny inspektor ds. obrony cywilnej.
 10. Elżbieta Kilp – oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, przyrody, biologii i chemii.
 11. Jarosław Kisielewski – oligofrenopedagog, arteterapeuta – plastyka, muzyka, nauczyciel techniki.
 12. Krystyna Kiślak – oligofrenopedagog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego.
 13. Krzysztof Kobus – oligofrenopedagog, wychowawca internatu.
 14. Julita Kuczewska- oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta i koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, nauczyciel Montessori, wychowawczyni klasy I-III Szkoły Podstawowej.
 15. Jolanta Kulpa Krzycka – nauczyciel religii.
 16. Ewa Leoniuk – oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, trener TUS, wychowawczyni klasy II-III Szkoły Podstawowej.
 17. Agnieszka Łapicz – oligofrenopedagog, wychowawczyni klasy III Przysposabiającej do Pracy.
 18. Agnieszka Łęczycka- oligofrenopedagog, rehabilitant ruchowy, nauczyciel wychowania fizycznego i geografii.
 19. Edyta Olechno – psycholog kliniczny.
 20. Kamila Muśko-Parfieniuk – oligofrenopedagog, rewalidator, dogoterapeuta, nauczyciel zajęć artystycznych.
 21. Anna Pietroczuk – oligofrenopedagog, choreoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener TUS i TZA, wychowawczyni klasy IV-VII Szkoły Podstawowej.
 22. Piotr Pietroczuk – oligofrenopedagog, prowadzi zajęcia z zastosowaniem analizy zachowania, opiekun sekcji sportowej, wychowawca klasy V Szkoły Podstawowej dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 23. Aleksandra Puchacz –psycholog, oligofrenopedagog – urlop.
 24. Anetta Sadowska – oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki, wychowawczyni klasy V-VIII Szkoły Podstawowej.
 25. Urszula Sawicka – oligofrenopedagog, pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 26. Magdalena Zabrocka– oligofrenopedagog, nauczyciel religii.
 27. Anna Marta Świtalska-Świć– oligofrenopedagog, arteterapeuta, wychowawczyni i społeczny kierownik internatu.
 28. Angelika Wakulińska– pomoc nauczyciela.
 29. Katarzyna Wawreszuk– oligofrenopedagog, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz edukacji uczniów z autyzmem, prowadzi zajęcia z zakresu AAC (Alternatywnych Metod Komunikacji), wychowawczyni klasy II Szkoły Podstawowej.
 30. Urszula Wereszczyńska– oligofrenopedagog, terapeuta TUS, wychowawczyni w internacie, społeczny inspektor pracy.
 31. Joanna Wysocka– pomoc nauczyciela.
 32. Adam Zin– oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy.