Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

Aneta Aleksiejuk- oligofrenopedagog, Dyrektor SOSW w Hajnówce, nauczyciel języka niemieckiego, trener TUS.

 1. Anna Artemiuk – oligofrenopedagoglogopeda, rehabilitant ruchowy, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta Integracji Sensorycznej.
 2. Jadwiga Dąbrowska – nauczyciel języka niemieckiego.
 3. Artur Drużba – oligofrenopedagog, wychowawca klasy II i III Przysposabiającej do Pracy uczniów ze spektrum autyzmu.
 4. Ewa Dziedzik-Borys – oligofrenopedagog, bibliotekarz, wychowawczyni klasy V i VII Szkoły Podstawowej.
 5. Dorota FrankowskaSajewicz – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, opiekun Warsztatów Treningowych, dogoterapeuta, wychowawczyni klasy I-III Przysposabiającej do Pracy.
 6. Justyna Iwaniuk – oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta metodą NDT-Bobath oraz Vojty, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel na urlopie macierzyńskim
 7. Grażyna Jałoza – oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu
 8. Andrzej Jarzęcki – oligofrenopedagog, wychowawca w internacie, społeczny inspektor ds. obrony cywilnej.
 9. Elżbieta Kilp – oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, przyrody, biologii i chemii.
 10. Jarosław Kisielewski – oligofrenopedagog, arteterapeuta – plastyka, muzyka.
 11. Krzysztof Kobus – oligofrenopedagog, wychowawca w internacie.
 12. Julita Kuczewska- oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta i koordynator wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel Montessori, wychowawczyni klasy I-III Szkoły Podstawowej.
 13. Tetiana Kuczyńska-psycholog szkolny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 14. Jolanta Kulpa Krzycka – nauczyciel religii.
 15. Ewa Leoniuk – oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, trener TUS, tyflopedagog, wychowawczyni klasy I-III Szkoły Podstawowej.
 16. Agnieszka Łapicz – oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowawczyni klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 17. Agnieszka Łęczycka- oligofrenopedagog, rehabilitant ruchowy, nauczyciel wychowania fizycznego i geografii, wychowawczyni klasy VII Szkoły Podstawowej dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 18. Kamila Muśko-Parfieniuk – oligofrenopedagog, dogoterapeuta, nauczyciel zajęć artystycznych, wychowawczyni klasy IV i V Szkoły Podstawowej.
 19. Anna Pietroczuk – oligofrenopedagog, choreoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, trener TUS i TZA, wychowawczyni klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej.
 20. Piotr Pietroczuk – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny PLTB (nr licencji 269/T/2020).
 21. Aleksandra Puchacz –psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel na urlopie macierzyńskimj
 22. Anetta Sadowska – oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawczyni klasy IV-VII Szkoły Podstawowej.
 23. Ewa Surel– nauczyciel fizyki i historii.
 24. Anna Marta Świtalska – Świć– oligofrenopedagog, arteterapeuta, wychowawczyni w internacie, społeczny kierownik internatu.
 25. Angelika Rokita– pomoc nauczyciela.
 26. Anna Gierasimiuk-pomoc nauczyciela.
 27. Elwira Kierdelewicz-pomoc nauczyciela.
 28. Irena Wiertel-pomoc nauczyciela
 29. Wioleta Izdebska-Kobus-pomoc nauczyciela.
 30. Katarzyna Wawreszuk– oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji uczniów autystycznych, prowadzi zajęcia z zakresu AAC (Alternatywnych Metod Komunikacji), wychowawczyni klasy V Szkoły Podstawowej dla uczniów ze spektrum autyzmu, koordynator programu za życiem.
 31. Lucyna Wawreszuk– oligofrenopedagog, rewalidator.
 32. Urszula Wereszczyńska– oligofrenopedagog, wychowawczyni w internacie, społeczny inspektor pracy.
 33. Dawid Oskar Wojciuk – oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie, opiekun SKS.
 34. Magdalena Zabrocka– oligofrenopedagog, nauczyciel religii, logopeda szkolny, surdopedagog.
 35. Adam Zin– oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy.

KADRA ADMINISTRACYJNA

 1. Grażyna Siemiończyk – główna księgowa.
 2. Halina Romaniuk – sekretarz szkoły.

KADRA OBSŁUGOWA

 1. Angelika Rokita – pomoc nauczyciela.
 2. Anna Gierasimiuk – pomoc nauczyciela.
 3. Elwira Kierdelewicz – pomoc nauczyciela.
 4. Irena Wiertel – pomoc nauczyciela.
 5. Ala Guryniuk – sprzątaczka.
 6. Anna Parfieniuk – sprzątaczka.
 7. Jerzy Ochryciuk – robotnik wykwalifikowany.