Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA:

Lucyna Wawreszuk- oligofrenopedagog, Dyrektor SOSW w Hajnówce.

 1. Anna Pietroczuk- oligofrenopedagog, choreoterapeuta, Wicedyrektor SOSW w Hajnówce.
 2. Aneta Aleksiejuk- oligofrenopedagog, nauczyciel języka niemieckiego.
 3. Artur Drużba- oligofrenopedagog, wychowawca klasy II Gimnazjum dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 4. Ewa Dziedzik – Borys- pedagog specjalny, bibliotekarz, wychowawczyni klasy V- VI  Szkoły Podstawowej.
 5. Dorota Frankowska – Sajewicz- oligofrenopedagog, socjoterapeuta, opiekun Warsztatów Treningowych, wychowawczyni klasy I-III Przysposabiającej do Pracy.
 6. Emilia Godlewska- oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 7. Justyna Iwaniuk- oligofrenopedagog, rewalidator, fizjoterapeuta, terapeuta metodą NDT-Bobath oraz Vojty, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 8. Grażyna Jałoza- oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, wychowawczyni klasy IV Szkoły Podstawowej.
 9. Andrzej Jarzęcki- oligofrenopedagog, wychowawca w internacie.
 10. Elżbieta Kilp- oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, przyrody i biologii.
 11. Jarosław Kisielewski- oligofrenopedagog, arteterapeuta- plastyka, muzyka, wychowawca klasy III Gimnazjum.
 12. Krystyna Kiślak- oligofrenopedgog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego.
 13. Krzysztof Kobus- oligofrenopedagog, wychowawca w internacie.
 14. Julita Kuczewska- oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 15. Jolanta Kulpa Krzycka- nauczyciel religii.
 16. Ewa Leoniuk- oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowawczyni klasy I Szkoły Podstawowej.
 17. Agnieszka Łapicz- oligofrenopedagog, rewalidator, wychowawczyni klasy I Przysposabijącej do Pracy.
 18. Agnieszka Łęczycka- oligofrenopedagog, rehabilitant ruchowy, nauczyciel wychowania fizycznego.
 19. Elwira Miszczuk- pomoc nauczyciela.
 20. Kamila Muśko – Parfieniuk- oligofrenopedagog,dogoterapeuta,nauczyciel plastyki, techniki, zajęć artystycznych, wychowawczyni klasy II-III Gimnazjum.
 21. Maria Oniszczuk- oligofrenopedagog, rewalidator, nauczyciel geografii, WOS.
 22. Maria Panasiuk – pomoc nauczyciela.
 23. Piotr Pietroczuk- oligofrenopedagog, prowadzi zajęcia z zastosowaniem analizy zachowania, opiekun sekcji sportowej, wychowawca klasy III Szkoły Podstawowej dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 24. Aleksandra Puchacz- oligofrenopedagog, psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowawczyni klasy III Przysposabiającej do Pracy dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 25. Tamara Raczkiewicz- oligofrenopedagog, rewalidator, nauczyciel fizyki, wychowawczyni klasy IV-VII Szkoły Podstawowej.
 26. Anetta Sadowska- oligofrenopedagog, rewalidator, nauczyciel informatyki, wychowawczyni klasy VI-VII Szkoły Podstawowej.
 27. Urszula Sawicka– pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 28. Elżbieta Sterlingow- oligofrenopedagog, nauczyciel religii.
 29. Marta Świtalska – Świć Anna- oligofrenopedagog, arteterapeuta, wychowawczyni w internacie.
 30. Angelika Wakulińska- pomoc nauczyciela.
 31. Justyna Wawreszuk- pomoc nauczyciela.
 32. Katarzyna Wawreszuk- oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, prowadzi zajęcia z zakresu AAC (Alternatywnych Metod Komunikacji), wychowawczyni klasy I Szkoły Podstawowej.
 33. Urszula Wereszczyńska- oligofrenopedagog, wychowawczyni w internacie.
 34. Adam Zin- oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,wychowawca świetlicy.