Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA:

Lucyna Wawreszuk: – oligofrenopedagog, Dyrektor SOSW w Hajnówce.

 1. Drużba Artur: – oligofrenopedagog, rewalidator, wychowawca klasyI Gimnazjum,  dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 2. Dziedzik – Borys Ewa: – pedagog specjalny, wychowawczyni klasy IV- VI  Szkoły Podstawowej, bibliotekarz
 3. Frankowska – Sajewicz Dorota: – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, wychowawczyni klasy I-II Przysposabiającej do Pracy.
 4. Godlewska Emilia:-oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnego wspomagania.
 5. Iwaniuk Justyna: – oligofrenopedagog, rewalidator, fizjoterapeuta, terapeuta metodą NDT-Bobath oraz Vojty, hipoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania.
 6. Jałoza Grazyna:– pedagog szkolny, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terepeuta wczesnego wspomagania.
 7. Jarzęcki Andrzej:– oligofrenopedagog, wychowawca w internacie.
 8. Kilp Elżbieta:– oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.
 9. Kisielewski Jarosław: – oligofrenopedagog, arteterapeuta- plastyka, muzyka.
 10. Kiślak Krystyna: – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.
 11. Kobus Krzysztof: – wychowawca w internacie.
 12. Kuczewska Julita:–logopeda, surdologopeda, pedagog specjalny.
 13. Kulik Irmina: – psycholog kliniczny.
 14. Kulpa Krzycka Jolanta: – nauczyciel religii.
 15. Leoniuk Ewa: – logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania.
 16. Łapicz Agnieszka: – pedagog specjalny, wychowawczyni klasyIII Gimnazjum.
 17. Łęczycka Agnieszka: – oligofrenopedagog, rehabilitant ruchowy, terapeuta wczesnego wspomagania.
 18. Muśko – Parfieniuk Kamila: – oligofrenopedagog,dogoterapeuta,wychowawczyni klasy I-III Gimnazjum, technika, plastyka.
 19. Oniszczuk Maria: – oligofrenopedagog, rewalidator, wychowawca klasyIIIPrzysposabiającej do Pracy.
 20. Panasiuk Maria Agnieszka: – pomoc nauczyciela
 21. Pietroczuk Anna: – oligofrenopedagog, pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego, wychowawczyni klasy II-III Gimnazjum, trener TZA, instruktor tańca, choreoterapeuta.
 22. Pietroczuk Piotr: – oligofrenopedagog, wychowawca klasy III Szkoły Podstawowej, dla dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta behawioralny- stosowana analiza zachowania, opiekun sekcji sportowej.
 23. Puchacz Aleksandra: – psycholog, wychowawca klasy II Przysposabiającej do Pracy dla osób ze spektrum autyzmu, terapeuta wczesnego wspomagania, prowadzi zajęcia z zakresu AAC (Alternatywnych Metod Komunikacji).
 24. Raczkiewicz Tamara: – oligofrenopedagog, wychowawczyni klasyV-VI Szkoły Podstawowej, rewalidator.
 25. Sadowska Anetta: – oligofrenopedagog, wychowawczyni klasyIV-VI Szkoły Podstawowej, terapeuta Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 26. Sirocka Katarzyna: – pomoc nauczyciela
 27. Sterlingow Elżbieta: –oligofrenopedagog, nauczyciel religii.
 28. Świtalska – Świć Anna Marta: – oligofrenopedagog, arteterapeuta, wychowawca w internacie.
 29. Wawreszuk Katarzyna: – oligofrenopedagog, rewalidator  . Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, prowadzi zajęcia z zakresu AAC (Alternatywnych Metod Komunikacji).
 30. Wereszczyńska Urszula: – oligofrenopedagog, wychowawczyni w internacie.
 31. Zin Adam: – oligofrenopedagog, rewalidator, wychowawca świetlicy,terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.
 32. Zagórnik Paweł: – nauczyciel wychowania fizycznego.