Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

Lucyna Wawreszuk– oligofrenopedagog, Dyrektor SOSW w Hajnówce (urlop zdrowotny).

 1. Aneta Aleksiejuk – oligofrenopedagog, p.o. dyrektora SOSW w Hajnówce, nauczyciel języka niemieckiego, terapeuta TUS.
 2. Anna Artemiuk – oligofrenopedagoglogopeda, rehabilitant ruchowy, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta Integracji Sensorycznej.
 3. Artur Drużba – oligofrenopedagog, nauczyciel muzyki, wychowawca klasy II Przysposabiającej do Pracy uczniów ze spektrum autyzmu.
 4. Ewa Dziedzik-Borys– oligofrenopedagog, bibliotekarz, nauczyciel historii, wychowawczyni klasy V, VII i VIII Szkoły Podstawowej.
 5. Dorota FrankowskaSajewicz– oligofrenopedagog, socjoterapeuta, opiekun Warsztatów Treningowych, dogoterapeuta, wychowawczyni klasy I-III Przysposabiającej do Pracy.
 6. Justyna Iwaniuk – oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta metodą NDT-Bobath oraz Vojty, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 7. Grażyna Jałoza – oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 8. Andrzej Jarzęcki – oligofrenopedagog, wychowawca w internacie, społeczny inspektor ds. obrony cywilnej.
 9. Elżbieta Kilp – oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, przyrody, biologii i chemii.
 10. Jarosław Kisielewski – oligofrenopedagog, arteterapeuta – plastyka, muzyka (urlop zdrowotny).
 11. Krystyna Kiślak –oligofrenopedagog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (urlop zdrowotny).
 12. Krzysztof Kobus –oligofrenopedagog, społeczny kierownik internatu.
 13. Julita Kuczewska-oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, terapeuta i koordynator wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel Montessori, wychowawczyni klasy I-III Szkoły Podstawowej.
 14. Jolanta Kulpa Krzycka –nauczyciel religii.
 15. Ewa Leoniuk –oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, trener TUS, tyflopedagog, wychowawczyni klasy III Szkoły Podstawowej.
 16. Agnieszka Łapicz –oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 17. Agnieszka Łęczycka-oligofrenopedagog, rehabilitant ruchowy, nauczyciel wychowania fizycznego i geografii.
 18. Agnieszka Kubacka-Lisicka –psycholog kliniczny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 19. Kamila Muśko-Parfieniuk – oligofrenopedagog, rewalidator, dogoterapeuta, nauczyciel techniki i zajęć artystycznych.
 20. Anna Pietroczuk– oligofrenopedagog, choreoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, trener TUS i TZA, wychowawczyni klasy IV, VI i VIII Szkoły Podstawowej.
 21. Piotr Pietroczuk – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny PLTB (nr licencji 269/T/2020), opiekun sekcji sportowej, wychowawca klasy VI Szkoły Podstawowej dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 22. Aleksandra Puchacz –psycholog, oligofrenopedagog.
 23. Anetta Sadowska– oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawczyni klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej.
 24. Urszula Sawicka– oligofrenopedagog, pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 25. Anna Marta Świtalska – Świć– oligofrenopedagog, arteterapeuta, nauczyciel plastyki, wychowawczyni w internacie.
 26. Katarzyna Wawreszuk– oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji uczniów autystycznych, prowadzi zajęcia z zakresu AAC (Alternatywnych Metod Komunikacji), wychowawczyni klasy IV Szkoły Podstawowej.
 27. Urszula Wereszczyńska– oligofrenopedagog, terapeuta TUS, wychowawczyni w internacie, społeczny inspektor pracy.
 28. Dawid Oskar Wojciuk – nauczyciel wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie.
 29. Magdalena Zabrocka– oligofrenopedagog, nauczyciel religii.
 30. Adam Zin– oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy.

 

KADRA ADMINISTRACYJNA

 1. Grażyna Siemiończyk – główna księgowa.
 2. Halina Romaniuk – sekretarz szkoły.

KADRA OBSŁUGOWA

 1. Angelika Rokita – pomoc nauczyciela.
 2. Anna Gierasimiuk – pomoc nauczyciela.
 3. Elwira Kierdelewicz – pomoc nauczyciela.
 4. Irena Wiertel – pomoc nauczyciela.
 5. Ala Guryniuk – sprzątaczka.
 6. Anna Parfieniuk – sprzątaczka.
 7. Jerzy Ochryciuk – robotnik wykwalifikowany.