SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

1. ODDZIAŁ I – klasa III – wychowawca: Katarzyna Wawreszuk
2. ODDZIAŁ II – klasa II-III – wychowawca: Ewa Leoniuk
3. ODDZIAŁ III – klasa III – wychowawca: Julita Kuczewska
4. ODDZIAŁ IV – klasa V – wychowawca: Piotr Pietroczuk
5. ODDZIAŁ V – klasa V-VII – wychowawca: Anetta Sadowska
6. ODDZIAŁ VI – klasa V-VIII – wychowawca: Ewa Dziedzik-Borys
7. ODDZIAŁ VII – klasa V-VII – wychowawca: Anna Pietroczuk

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

8. ODDZIAŁ I – klasa I – wychowawca: Artur Drużba
9. ODDZIAŁ I – klasa III – wychowawca: Agnieszka Łapicz
10. ODDZIAŁ II – klasa I-III – wychowawca: Dorota Frankowska-Sajewicz