SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

  1. Oddział I : klasa I LA, III L – wychowawca Julita Kuczewska
  2. Oddział II: klasa III UZ – wychowawca Ewa Leoniuk
  3. Oddział III: klasa IV AU – wychowawca Katarzyna Wawreszuk
  4. Oddział IV: klasa VI AU – wychowawca Piotr Pietroczuk
  5. Oddział V: klasa IV, VI, VIII L – wychowawca Anna Pietroczuk
  6. Oddział VI: klasa VII AU i VIII U – wychowawca Anetta Sadowska
  7. Oddział VII: klasa V AU, VII-VIII Z – wychowawca Ewa Dziedzik-Borys

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

  1. Oddział VIII: klasa II PdP AU – wychowawca Artur Drużba
  2. Oddział IX: klasa I-III PdP U – wychowawca Dorota Frankowska-Sajewicz