SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

1. ODDZIAŁ I – klasa III – wychowawca: Katarzyna Wawreszuk
2. ODDZIAŁ II – klasa III – wychowawca: Ewa Leoniuk
3. ODDZIAŁ III – klasa I i III – wychowawca: Julita Kuczewska
4. ODDZIAŁ IV – klasa V – wychowawca: Piotr Pietroczuk
5. ODDZIAŁ V – klasa VI-VIII – wychowawca: Anetta Sadowska
6. ODDZIAŁ VI – klasa VII-VIII – wychowawca: Ewa Dziedzik-Borys
7. ODDZIAŁ VII – klasa IV, V i VI – wychowawca: Jarosław Kisielewski
8. ODDZIAŁ VII – klasa VII-VIII – wychowawca: Anna Pietroczuk

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

9. ODDZIAŁ I – klasa II – wychowawca: Artur Drużba
10. ODDZIAŁ II – klasa I-III – wychowawca: Dorota Frankowska-Sajewicz

ODDZIAŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

Opiekun: Agnieszka Łapicz