SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 1. Oddział I : klasa I L, II AL – wychowawca Julita Kuczewska
 2. Oddział II: klasa I-III UZ – wychowawca Ewa Leoniuk
 3. Oddział III: klasa V A – wychowawca Katarzyna Wawreszuk
 4. Oddział IV: klasa VII AU – wychowawca Agnieszka Łęczycka
 5. Oddział V: klasa IV, V L –  wychowawca Kamila Muśko-Parfieniuk
 6. Oddział VI: klasa VII, VIII L – wychowawca Anna Pietroczuk
 7. Oddział VI: klasa IV U i VII AU – wychowawca Anetta Sadowska
 8. Oddział VII: klasa V AU, VII Z – wychowawca Ewa Dziedzik-Borys

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 1. Oddział VIII: klasa II-III PdP AU – wychowawca Artur Drużba
 2. Oddział IX: klasa I-III PdP U – wychowawca Dorota Frankowska-Sajewicz
 3. Oddział X: klasa I PdP UZ – wychowawca Agnieszka Łapicz