Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce otrzymał dofinasowanie w ramach projektu „Aktywna integracja bez barier”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce otrzymał dofinasowanie w kwocie 10.872 zł na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej. Działania odbywają się w ramach projektu IOM finansowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki.

W ramach projektu „Aktywna integracja bez barier” w okresie od marca 2024 do maja 2024 planowane są następujące działania:

Marzec 2024

1.Rozpoczęcie realizacji projektu – działanie nr 1- Integracyjne zabawy edukacyjne dla rodziców i uczniów SOSW w Hajnówce – „Rodzina z kodowaniem za pan brat”
Miejsce: Hajnówka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, ul. 3 Maja 27

Kwiecień 2024

1.Działanie nr 2 – Kreatywne animacje” dla uczniów Ośrodka w Hajnówce oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.
Miejsce: Hajnówka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, ul. 3 Maja 27

2.Działanie nr 3 – Gra miejska HAJNÓWKA MOIM DOMEM” dla uczniów Ośrodka oraz podopiecznych zaprzyjaźnionych placówek terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (WTZ, ŚDS).
Miejsce: teren miasta Hajnówka