Oferta

W ramach Ośrodka funkcjonują:
– Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- od urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej
– Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno Rehabilitacyjno – Opiekuńczy
– Szkoła Podstawowa Specjalna
– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, w tym warsztaty treningowe
– Internat

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów oligofrenopedagogów z dodatkowymi kwalifikacjami:
– psychologów
– pedagogów specjalnych
– neurologopedę, surdologopedę
– dogoterapeutów
– socjoterapeutów
– specjalistów edukacji dzieci z autyzmem
– terapeutów integracji sensorycznej
– rehabilitantów
– trenerów TUS i TZA

Nasi nauczyciele prowadzą specjalistyczne zajęcia:
– dogoterapii
– integracji sensorycznej i terapii polisensorycznej
– metodą Vojty i NDT Bobath
– terapii taktylnej i terapii ręki
– logoterapii i logorytmiki
– terapii tańcem
– socjoterapii
– arteterapii
– muzykoterapii
– matodą Weroniki Sherborne
– metodą Knilla
– terapii behawioralnej
– metodą Montessori
– metodą Sensoplastyki

W Ośrodku znajdują się:
– Sale lekcyjne – bogato wyposażone
– Sala Doświadczania Świata
– Sala Integracji Sensorycznej
– Sala rehabilitacyjna
– Gabinet logopedyczny
– Gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– Pracownia komputerowa
– Pracownia plastyczna
– Pracownia gospodarstwa domowego
– Biblioteka
– Świetlica
– Internat – pomieszczenia mieszkalne dla uczniów spoza Hajnówki
– Nowoczesny plac zabaw
– Warsztaty Treningowe
– Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej