Samorząd Uczniowski 2021/2022

Przewodniczący – Przemysław Kuptel
Zastępca –  Barbara Kryszczak
Skarbnik Kazimierz Kryszczuk