Samorząd Uczniowski 2020/2021

PrzewodniczącyMichał Radziszewski
ZastępcaBarbara Kryszczuk
Skarbnik Barbara Rosłoń
Sekretarz – Natalia Kardasz