Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

Jak co roku, we wrześniu, uczniowie SOSW w Hajnówce wybierali Samorząd Uczniowski.

Początek wyborów stanowiła debata, podczas której kandydaci na przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali swój program wyborczy. Następnie odbyły się wybory. Uczniowie otrzymali karty do głosowania, na których zaznaczali swojego kandydata.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów ogłoszono wyniki wyborów:

Przewodniczący – Krystian Udot
Zastępca – Kamil Zdanowski
Skarbnik – Magdalena Leoniuk
Sekretarz – Piotr Lewczuk