Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Jak co roku, we wrześniu, uczniowie SOSW w Hajnówce wybierali Samorząd Uczniowski.

Początek wyborów stanowiła debata, podczas której kandydaci na przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali swój program wyborczy. Następnie odbyły się wybory. Uczniowie otrzymali karty do głosowania, na których zaznaczali swojego kandydata.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów ogłoszono wyniki wyborów:

PrzewodniczącyMichał Radziszewski
ZastępcaBarbara Kryszczuk
Skarbnik Natalia Kardasz
SekretarzNatalia Klimko