Projekt: „Aktywni w edukacji ponadnarodowej”

Projekt: „Aktywni w edukacji ponadnarodowej”
o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114474
realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach programu Erasmus +

Cel: kursy i szkolenia zagraniczne kadry edukacji szkolnej Kwota dofinansowania 195 576,68 zł
Czas trwania projektu: 18.12.2023-17.06.2025

Opis:
W ramach projektu 14 nauczycieli/ek wyjedzie na zagraniczne kursy językowe lub metodyczne.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej
2. Zwiększenie jakości nauczania poprzez wdrożenie nowych metod oraz podniesienie wyników w nauczaniu.
3. Nawiązanie współpracy międzynarodowej z m.in. trzema organizacjami zagranicznymi oraz trzema wolontariuszami EKS.
4. Podniesienie motywacji nauczycieli/ek i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.