INTERNAT

Internat jest miejscem zapewniającym uczniom całodobową opiekę na czas nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku. Weekendy wychowankowie spędzają w domach rodzinnych lub innych placówkach opiekuńczych. Dzieci mają zapewnione całodzienne wyżywienie oraz opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej, zarówno w godzinach dziennych jak i w porze nocnej.

W internacie odbywają się zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia sportowe
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia z arteterapii
 • zajęcia kulinarne

Plan dnia w internacie

 • 6.30 pobudka
 • 6.30 – 7.00 toaleta poranna
 • 7.00 -7.30 śniadanie
 • 7.30 – 8.00 Przygotowanie do wyjścia do szkoły
 • 8.00 wyjście do szkoły
 • 8.00 -13.00 zajęcia szkolne
 • 13.00 -15.00 czas wolny do dyspozycji wychowanków
 • 15.00 -16.00 odrabianie lekcji
 • 16.00 – 18.00 zajęcia grupowe
 • 18.00 – 18.30 kolacja
 • 18.30 – 20.00 czas wolny do dyspozycji wychowanków
 • 20.00 -21.00 toaleta wieczorna
 • 21.00 – 6.30 cisza nocna