O nas

Nasza Misja
Niech świat ludzi niepełnosprawnych nabiera wymiarów normalności.

INFORMCJE

Jesteśmy jedyną placówką w regionie, która umożliwia realizację obowiązku szkolnego, kompleksowo zajmując się edukacją, wychowaniem i opieką nad osobami z różną niepełnosprawnością, w tym przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z cechami autyzmu, w wieku od urodzenia do 24 roku życia.

Ośrodek systematycznie wprowadza nowatorskie rozwiązania programowe, nowoczesne i aktywizujące metody nauczania oraz opracowuje i realizuje Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla każdego ucznia, dostosowane do jego psychofizycznych możliwości rozwojowych. Bogato wyposażone pracownie oraz nieliczne 2-8 osobowe klasy umożliwiają kompleksowe, indywidualne podejście do każdego ucznia. Uczniowie spoza Hajnówki, od poniedziałku do piątku, mogą mieszkać w internacie. W całym Ośrodku nad bezpieczeństwem uczniów pomaga czuwać całodobowy monitoring.

Uczniowie do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Absolwenci szkoły podstawowej z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością mogą w naszym Ośrodku kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy, która otwiera im drogę do przyszłej pracy w Zakładach Aktywności Zawodowej. Natomiast absolwenci z lekką niepełnosprawnością otrzymują fachową pomoc w wyborze specjalnych szkół zawodowych działających na terenie województwa podlaskiego, kształcących od wielu lat naszych podopiecznych.

Dodaj komentarz