Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Od grudnia 2017r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce
realizuje w powiecie hajnowskim zadania wiodącego
ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawę do tego dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program przewidziany jest do realizacji do 2026r., natomiast jego plan finansowy ustalony został do 2021r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712) realizuje on następujące zadania:

  1. udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2.  wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  3. wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4. organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  5. koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa.

Załącznik:

Informator o Programie Za Życiem


Nasze zajęcia: