Archiwa kategorii: Konkursy

Ogólnopolski konkurs plastyczny „ILUSTRACJE DO BAŚNI ROSYJSKIEJ”

Związek Polskich Artystów i Plastyków Okręg Łódzki wraz z inicjatorem przedsięwzięcia Fundacją International Institute of Art and Business Poland East Baleares dnia 26 stycznia 2015r. wyłonili najlepsze prace konkursowe. WYRÓŻNIENIE otrzymał

Ilustracje do baśni rosyjskich
Ilustracje do baśni rosyjskich

Tomasz Sadowski, pracę „ Niedźwiedź Miszka” wykonał pod kierunkiem p. Doroty Frankowskiej-Sajewicz, a Barbara Kindziuk otrzymała HONOROWE WYRÓŻNIENIE za pracę „Łabędzie i gęsi”, którą wykonała pod kierunkiem p. Kamili Muśko-Parfieniuk. Wszystkie nagrodzone prace wyjadą na specjalną wystawę do Rosji.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Białowieski Park Narodowy już po raz kolejny zorganizował  Konkurs Ekozespołów. Tegoroczny konkurs przebiega pod hasłem: „;Region Puszczy Białowieskiej – naszą małą ojczyzną” i skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i szkolnych ośrodków wychowawczych. W ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami tworzącymi ekozespoły realizują w swoich placówkach działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz poszanowania zasobów Ziemi, a w
szczególności Puszczy Białowieskiej, upowszechniają swoje działania wśród społeczności placówki, rodziców, społeczności lokalnej oraz przesyłają sprawozdanie z realizacji programu na adres Białowieskiego Parku  Narodowego.

Wychowawcy klas Przysposabiających do Pracy Pani Dorota Frankowska – Sajewicz i Maria Oniszczuk przystąpiły do konkursu i aktywnie realizują swój plan. Promując zdrowy styl życia w naszej małej ojczyźnie promujemy zdrowy styl życia …a więc ” NIE   PAL – STOKROTNIE PROSZĘ”.

W szkolnym konkursie na plakat promujący modę na niepalenie  nasz zespół zdobył II miejsce i cenną nagrodę ufundowaną przez SANEPID. Przystąpiliśmy również w ramach działań Ekozespołów  do dokarmiania ptaków zimą. Cdn.

Dorota Frankowska – Sajewicz i Maria Oniszczuk

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015

Konkurs Ekozespołów 2014/ 2015