IV Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych

Przedsięwzięcie realizowane pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty,
współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

Starosta Hajnowski, Dyrektor
oraz Grono Pedagogiczne

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Hajnówce
serdecznie zapraszają  na

IV Międzynarodowe Forum Opiekunów
i Terapeutów
Osób Niepełnosprawnych

pn.

Seksualność osób
z niepełnosprawnością intelektualną”

które odbędzie się w dniach 14-15 XII 2017r.

w Hajnowskim Domu Kultury,
ul. Tamary So
łoniewicz 2

           Głównym celem IV Forum jest popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną,
w tym dostarczenie wskazówek i przykładów, które pomogą rodzinom
i terapeutom właściwie wspierać i edukować seksualnie dzieci, młodzież
i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną.

Warunkiem uczestnictwa w IV Forum jest zapoznanie się
z zasadami uczestnictwa oraz przysłanie do dn. 8 XII 2017r.

karty zgłoszenia na adres:
forum2017@sosw.hajnowka.pl

Załączniki do pobrania:
Zaproszenie
Program
Zasady uczestnictwa
Karta zgłoszenia