VII Spotkanie integracyjne ŚDS, WTZ i SOSW pn.: „Łączy nas sztuka”.