Roczne archiwum: 2020

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce zawiesza funkcjonowanie Ośrodka do dnia 24 maja 2020r.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce
zawiesza funkcjonowanie Ośrodka do dnia 24 maja 2020r.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce zawiesza funkcjonowanie Ośrodka do dnia 26 kwietnia 2020r.

Zgodnie z § 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce zawiesza funkcjonowanie Ośrodka
do dnia 26 kwietnia 2020r.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W HAJNÓWCE

W związku z rozpowszechnianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników Ośrodka, na podstawie §18 ust.2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. Nr 6 poz.69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce, za zgodą Starosty Hajnowskiego wydaną dn.13.03.2020r., zawiesza zajęcia w dniach od 16 do 25 marca 2020r.

Szanowni Rodzice
Prosimy, by w czasie, gdy nie będzie zajęć w szkole:
1. Wasze Dziecko odpowiedzialnie wykorzystywało ten czas np. na przeczytanie
     ulubionej  książki, uzupełnienie swoich wiadomości.
2. Zachęcać swoje dziecko do samodzielnej nauki. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły
     nie  powinna oznaczać dni wolnych od nauki.
3. Przekazać osobom, które będą opiekować się Waszym dzieckiem, podstawowe
     informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
4. Rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których
     przebywacie.
5. Śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i
     Ministra Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje,
     które  mogą być przysyłane do Was smsem, przez wychowawcę Waszego Dziecka.

Szanowni Rodzice
Proponujemy wykorzystać ten czas w domu np. na:
1. Wspólne rozmowy, zabawy, czy naukę z dzieckiem (-:
2. Wspólne przygotowanie ulubionej potrawy (-:
3. Wspólne posprzątanie takiego miejsca w domu, do którego dawno nie
    zaglądaliście (-:
4. Zrobienie czegoś razem, czego nigdy razem nie robiliście (-:
5. Nauczenie się od siebie czegoś, o czym dawno marzyliście (-:

Szanowni Rodzice
Na stronie internetowej SOSW, w zakładce Facebook, będą dostępne materiały i pomysły, które będzie można wykorzystać:
1. Do wspólnej zabawy i nauki z dzieckiem.
2. Do wspólnego przygotowywania prostych potraw.
3. Do wspólnego, miłego spędzania wolnego czasu w domu.