Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce zawiesza funkcjonowanie Ośrodka do dnia 24 maja 2020r.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce
zawiesza funkcjonowanie Ośrodka do dnia 24 maja 2020r.