„Jesteśmy wśród was-SPEcjalny konkurs plastyczny”

W międzyszkolnym konkursie plastycznym „Jesteśmy wśród was-SPEcjalny konkurs plastyczny”, zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce oraz Szkołę Podstawową w Czyżach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z powiatu hajnowskiego posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
Celem konkursu było przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja, tolerancja, równość oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób z różnymi dysfunkcjami.
Komisja oceniając prace wzięła pod uwagę zgodność plakatu z tematem, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, formę estetyczną pracy oraz samodzielność.

Prace były oceniane w dwóch kategoriach:
I kategoria: klasy I-III
II kategoria: klasy IV-VIII

Wyniki konkursu:
W kategorii klas I-III:
I miejsce: Juliusz Stegliński, Monika Osipczuk
II miejsce: Julita Zieniuk, Izaak Martyniuk
III miejsce: Aleksander Stegliński, Martyna Janczuk
Wyróżnienia: Justyna Ancuta, Ignacy Lunda, Gabriela Gołowaczyk-Bura
W kategorii klas IV-VIII:
I miejsce: Gabriela Bonifatiuk
II miejsce: Wiktoria Jankowska
III miejsce: Małgorzata Filimoniuk
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Nagrody, dyplomy oraz podziękowania zostaną przekazane do szkół.

Konkurs wsparli następujący sponsorzy:
-Nadleśnictwo Hajnówka,
-Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce,
-Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
-„KRAMIK” Spółdzielnia Uczniowska w Czyżach.
Dziękujemy pięknie.

 

Organizatorzy: Aneta Aleksiejuk, Anna Wiluk